Aansluiten

Met de aanplant van meerjarige gewassen die als windsingels fungeren ontstaat een microklimaat. De afstand tussen de windsingels bepaalt het microklimaat voor de tussenliggende grassen en kruidachtige gewassen. De synergie tussen die gewassen en het vee wordt met een zorgvuldige planning geoptimaliseerd. De grafieken hierboven…