Aansluiten

Kennisontwikkeling

De ontwikkeling van een natuurinclusieve streekboerderij met meerjarige gewassen is een geleidelijk en langdurig proces. Het Fonds begeleidt boeren in dat hele proces, van bedrijfsplan tot monitoring. Met inhoudelijk advies én financiële ondersteuning. Samenwerking met het Fonds betekent een langjarige betrokkenheid op basis van een gedeelde visie.