Aansluiten
Home-test

Samen pionieren aan een nieuwe vorm van voedselproductie: natuurinclusief, circulair, rendabel

“Het is heel fijn dat er fondsen zijn die de volledige transitie naar natuurinclusief boeren ondersteunen. Dit zorgt er ook weer voor dat wij van ‘In goede aarde’ plekken hebben om te kunnen testen en op boerderijschaal het bodemvoedselweb kunnen verbeteren.”

Jonathan Looman, Stichting In goede aarde

Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen ondersteunt innovatieve en ambitieuze boeren

Kennisontwikkeling

Wil je weten welke meerjarige gewassen het beste passen bij jouw bedrijf? Hoe je zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen toch voldoende productie kunt halen? Welke oogst- en verwerkingstechnieken er zijn? En hoe je je producten slim op de markt zet? Met al deze vragen kan het Fonds je helpen.

Bedrijfsbegeleiding

De ontwikkeling van een natuurinclusieve streekboerderij met meerjarige gewassen is een geleidelijk en langdurig proces. Het Fonds begeleidt boeren in dat hele proces, van bedrijfsplan tot monitoring. Met inhoudelijk advies én financiële ondersteuning. Samenwerking met het Fonds betekent een langjarige betrokkenheid op basis van een gedeelde visie. 

Financiering

Het Fonds stelt middelen beschikbaar voor de aankoop van gronden, gebouwen, installaties, machines en beplanting. Dat doen we risicodragend: dat wil zeggen dat we pas rendement vragen als het bedrijf ook echt renderend is. Dat rendement is een nader overeen te komen percentage van de toegevoegde waarde en wordt door het Fonds gebruikt om weer nieuwe streekboerderijen op te zetten. 

Verbinding

Omdat er nog veel onbekend is over agroforestry, is het belangrijk te leren van elkaars ervaringen. Het Fonds helpt om beginnende en ervaren boeren bij elkaar te brengen, en om verbindingen te leggen met kennisinstellingen, ketenpartners en overheden. 

Ook de toekomst realiteit maken?

Het Fonds is op zoek naar ambitieuze ondernemers die de stap willen zetten naar natuurinclusieve en streekgebonden voedselproductie. Ook vrijwilligers die willen werken op een van onze boerderijen of onderzoekers die praktijkonderzoek willen doen, kunnen contact met ons opnemen. 

Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen ondersteunt innovatieve en ambitieuze boeren

Kennisontwikkeling

Wil je weten welke meerjarige gewassen het beste passen bij jouw bedrijf? Hoe je zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen toch voldoende productie kunt halen? Welke oogst- en verwerkingstechnieken er zijn? En hoe je je producten slim op de markt zet? Met al deze vragen kan het Fonds je helpen.

Lees meer

Bedrijfsbegeleiding

De ontwikkeling van een natuurinclusieve streekboerderij met meerjarige gewassen is een geleidelijk en langdurig proces. Het Fonds begeleidt boeren in dat hele proces, van bedrijfsplan tot monitoring. Met inhoudelijk advies én financiële ondersteuning. Samenwerking met het Fonds betekent een langjarige betrokkenheid op basis van een gedeelde visie.

Lees meer

Financiering

Het Fonds stelt middelen beschikbaar voor de aankoop van gronden, gebouwen, installaties, machines en beplanting. Dat doen we risicodragend: dat wil zeggen dat we pas rendement vragen als het bedrijf ook echt renderend is. Dat rendement is een nader overeen te komen percentage van de toegevoegde waarde en wordt door het Fonds gebruikt om weer nieuwe streekboerderijen op te zetten.

Lees meer

Verbinding

Omdat er nog veel onbekend is over agroforestry is het belangrijk te leren van elkaars ervaringen. Het Fonds helpt om beginnende en ervaren boeren bij elkaar te brengen, en om verbindingen te leggen met kennisinstellingen, ketenpartners en overheden.

Lees meer

“Deze manier van voedsel produceren draagt bij aan het verder vergroten van de biodiversiteit en het weer beter in balans komen met de natuurlijke draagkracht van de bodem. Het rijke insectenleven ondersteunt het ecosysteem en zorgt voor een betere bestuiving. Dat zal op termijn de productie positief beïnvloeden. Al met al een win-winsituatie voor natuur, mens en ondernemer.”

Theo Bakker, adviseur natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer

Ook de toekomst realiteit maken?

Het Fonds is op zoek naar ambitieuze ondernemers die de stap willen zetten naar natuurinclusieve en streekgebonden voedselproductie. Ook vrijwilligers die willen werken op een van onze boerderijen of onderzoekers die praktijkonderzoek willen doen, kunnen contact met ons opnemen.