Aansluiten

Het Fonds stelt middelen beschikbaar voor de aankoop van gronden, gebouwen, installaties, machines en beplanting. Dat doen we risicodragend: dat wil zeggen dat we pas rendement vragen als het bedrijf ook echt renderend is. Dat rendement is een nader overeen te komen percentage van de toegevoegde waarde en wordt door het Fonds gebruikt om weer nieuwe streekboerderijen op te zetten.