Aansluiten

Vivamus iaculis pellentesque diam sit amet vestibulum. Suspendisse tempus est a dignissim sodales. Donec eget semper augue. Proin aliquet tempus urna at tincidunt.

floorplan map 1 2 3 4 5 6
1

Titel van dit onderdeel 1

Consectetur adipiscing elit. Donec posuere mollis sollicitudin. Donec pretium tellus diam. Fusce molestie, nunc ornare tempor porta, felis massa malesuada ipsum, nec blandit metus velit vehicula felis. Ut ut neque eget tortor feugiat luctus. Aliquam at dignissim ipsum.

2

Titel van dit onderdeel 2

Consectetur adipiscing elit. Donec posuere mollis sollicitudin. Donec pretium tellus diam. Fusce molestie, nunc ornare tempor porta, felis massa malesuada ipsum, nec blandit metus velit vehicula felis. Ut ut neque eget tortor feugiat luctus. Aliquam at dignissim ipsum.

3

Titel van dit onderdeel 3

Lorem ipsum dolor sit amet id erat aliquet diam ullamcorper tempus massa eleifend vivamus.

4

Titel van dit onderdeel 4

Lorem ipsum dolor sit amet id erat aliquet diam ullamcorper tempus massa eleifend vivamus.

5

Titel van dit onderdeel 5

Lorem ipsum dolor sit amet id erat aliquet diam ullamcorper tempus massa eleifend vivamus.

6

Titel van dit onderdeel 6

Consectetur adipiscing elit. Donec posuere mollis sollicitudin. Donec pretium tellus diam. Fusce molestie, nunc ornare tempor porta, felis massa malesuada ipsum, nec blandit metus velit vehicula felis. Ut ut neque eget tortor feugiat luctus. Aliquam at dignissim ipsum.

Veld & Beek, Renkum

Veld & Beek is een biologisch-dynamische boerderij midden tussen de natuurgebieden van de Veluwezoom en de Renkumse Beek. Ossen en blaarkoppen zorgen voor het beheer van de natuur en leveren vlees en melk. De melk van de blaarkoppen wordt op het bedrijf verwerkt tot zuivel, boter en kaas. Op de vruchtbare akkergronden rond de boerderij worden diverse soorten groenten, aardappelen en graan verbouwd. Recent zijn bomen en struiken aangeplant voor noten en fruit. Alle producten gaan rechtstreeks naar een vaste klantenkring, via diverse zelfbedieningspunten die niet verder dan 8 km van de boerderij af liggen.

Aanbod

 • melk, zuivel, kaas
 • vlees
 • groente en aardappelen
 • brood
 • op termijn: noten en fruit

Bezoekinfo

 • melk, zuivel, kaas
 • vlees
 • groente en aardappelen
 • brood
 • op termijn: noten en fruit

Contact

Veld & Beek
Fonteinallee 33
6865 ND Doorwerth

“Natuur en landbouw kunnen ook in Nederland hand in hand gaan. Dat vraagt pioniers, die erin geloven en doen! Groen Ontwikkelfonds Brabant en Fonds Natuurinclusieve Steekboerderijen werken in Brabant samen om te laten zien dat het kan!”

Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant

This is content of tab 3

Optimaal benutten van zonne-energie

Fotosynthese is de basis van de organische productie. Dat wil zeggen: hoe meer groen oppervlak en hoe minder kale grond, des te meer organische stofproductie. Dat is goed voor de voedselopbrengst, en voor andere ‘diensten’ van het ecosysteem, zoals biodiversiteit. Als die ecosysteemdiensten goed benut worden, dan is CO2-positieve voedselproductie haalbaar.

Winst

 • klimaatwinst door CO2-vastlegging in bodem en gewas
 • minder kosten voor fossiele energie

Gezonde bodem

Diepwortelende bomen en struiken zorgen samen met schimmels en andere micro-organismen voor een vitale bodem. Dit is een voorwaarde voor een gezonde en duurzame voedselproductie. Daarom wordt de grond zo min mogelijk omgeploegd, blijft het vegetatiedek zo veel mogelijk gesloten en wordt geen kunstmest gebruikt. Verder wordt mulching met houtsnippers toegepast.

Winst

 • goede koolstof- en nutriëntenhuishouding
 • meer weerstand tegen ziekten en plagen
 • beter watervasthoudend vermogen

Zuinig omgaan met water

Bomen en struiken hebben weinig water nodig en houden juist water vast. Alle teelten worden afgestemd op de natuurlijke waterhuishouding en het (veranderende) klimaat. Dit draagt bij aan een duurzaam waterbeheer. Voor zover bevloeiing van de gewassen nodig is, met name in de eerste jaren na aanplant, wordt gebruik gemaakt van waterbesparende druppelirrigatie.

Winst

 • vermindering verdroging en wateroverlast
 • minder gevoelig voor klimaatverandering
 • minder kosten voor beregening

Vergroten van biodiversiteit

We streven naar een zoveel mogelijk zelfregulerend ecosysteem met een hoge mate van biodiversiteit en volop kansen voor bijzondere beschermde soorten. Invasieve soorten krijgen in dit  systeem geen kans. Zo verbinden we voedselproductie met natuurbeheer, waarbij niet het ene ten koste gaat van het andere, maar beide profiteren.

Winst

 • bijdrage aan natuurdoelen
 • natuurlijke plaagregulering 
 • minder kosten voor beheer

Variatie in teelten en producten

Door een kleinschalige mix van veel verschillende gewassen en soorten vee wordt het makkelijker om kringlopen te sluiten en te profiteren van de natuurlijke interactie tussen planten en dieren. Dat maakt het voedselsysteem robuust en weerbaar. Bovendien levert het een breed samengesteld voedselpakket op dat tegemoet komt aan de eisen van een gezond eetpatroon, met een goede balans tussen plantaardige en dierlijke eiwitten.

Winst

 • minder kwetsbaar voor droogte of plaagdruk
 • breed aanbod aan producten
 • spreiden van marktrisico’s

Goede landschappelijke inpassing

De keuze van teelten wordt afgestemd op de bodem, de waterhuishouding, de cultuurhistorie en de natuurwaarde van de plek. We maken altijd een gebiedseigen ontwerp met een aantrekkelijke afwisseling van hagen, voedselbossen, graasweiden, kruidenrijke akkers en strokenteelt. Een mooi erf hoort daarbij. Elke streekboerderij is een uniek ‘voedsellandgoed’. 

Winst

 • aantrekkelijk voor bezoekers en recreanten
 • visitekaartje voor het bedrijf

Renderende exploitatie

Berekend is dat met een minimale bedrijfsomvang van 20 ha op termijn een renderende exploitatie mogelijk is met voldoende omzet voor 2 à 3 fte’s. Door hergebruik van reststromen en minimale externe inputs besparen we op de kosten. En door eigen verwerking en lokale afzet vergroten we de opbrengstmarges. Het Fonds brengt startkapitaal in om de eerste onrendabele jaren te overbruggen.

Winst

 • Winst
 • onafhankelijk van onzekere subsidies
 • geen startkapitaal nodig
 • op termijn 2 à 3 fte’s per 20 ha

Lange termijn waardencreatie

Uiteindelijk gaat het ons niet om het financieel rendement, maar om de bredere waardencreatie van de streekboerderij. Namelijk dat natuurlijke hulpbronnen niet worden uitgeput, maar aangevuld. Dat consumenten weer weten waar hun voedsel vandaan komt, en dat in de streek korte voedselketens ontstaan. Dit vraagt om een langetermijnvisie en ook om langjarige zekerheid over het gebruik van de grond. Het Fonds staat daar borg voor.

Winst

 • bijdrage aan de streekeconomie
 • grotere betrokkenheid van consumenten
 • duurzaam perspectief voor toekomstige  generaties

Bedrijfsplanning en monitoring

Omdat er nog weinig praktijkervaring is met natuurinclusieve streekproductie zijn
planning en monitoring belangrijk. Via monitoring maken we resultaten meetbaar en zichtbaar. Dan kan tijdig bijgestuurd als zich onvoorziene ontwikkelingen of nieuwe kansen voordoen. Het laat ook zien wat de concrete bijdrage van het bedrijf is aan algemene natuur- en duurzaamheidsdoelen.

Winst

 • optimaliseren van de bedrijfsvoering
 • algemene kennisontwikkeling
 • naar buiten toe bedrijfsresultaten zichtbaar maken
Bedrijfsmatige organisatie Ecologische basis
Zon
Bodem
Water
Biodiversiteit
Teelten
Landschap
Exploitatie
Waardencreatie
Monitoring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse malesuada efficitur mauris, vitae tristique tellus commodo eu. Pellentesque bibendum, felis id volutpat volutpat, orci enim venenatis ante, ullamcorper condimentum mi metus ac mauris. Praesent quis ligula dignissim, congue diam vitae, vehicula sem. Quisque non viverra dui, nec feugiat nisl. Vivamus iaculis pellentesque diam sit amet vestibulum. Suspendisse tempus est a dignissim sodales. Donec eget semper augue. Proin aliquet tempus urna at tincidunt. Nulla semper blandit interdum. In hendrerit quis sapien id imperdiet. Nunc ornare sed mi sed vehicula. Vestibulum purus dolor, condimentum eget lacus non, congue auctor neque. Proin suscipit rhoncus quam vel vehicula. Curabitur malesuada ornare tristique.

Curabitur tempus, risus in consequat malesuada, ipsum lectus congue erat, vel tristique orci urna quis nisl. In commodo lorem at ligula tempus molestie. Cras sed ligula sed libero sodales placerat et nec urna. Aliquam vitae nisi eu nunc ultricies dapibus non eget metus. Curabitur posuere egestas dolor, non rutrum libero ullamcorper eget. Vivamus at elementum sapien. Sed ullamcorper massa vitae semper sodales. Mauris pulvinar nec arcu non condimentum. Integer fringilla urna et interdum maximus.